Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Aveleijn bestaat uit zes leden, te weten:

 • Maarten Ruys ( voorzitter)
 • Margje Mahler
 • Yvon ten Brummelhuis
 • Frank Maathuis
 • Gerrit van Munster
 • Jetske van Oosten

De Raad van Toezicht heeft drie taken. Ten eerste vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. Ten tweede ziet de Raad van Toezicht toe op de algemene gang van zaken van Aveleijn. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht toetst of de doelstellingen van Aveleijn (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit & veiligheid en financiën) worden behaald, welke activiteiten Aveleijn onderneemt en of de geldende wetten en regels worden nageleefd. Tot slot staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met advies terzijde bij strategische keuzes of inhoudelijke thema’s.

Reglement Raad Van Toezicht
Toezichtsvisie Raad Van Toezicht Aveleijn
Informatieprotocol Raad van Toezicht Aveleijn
De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar. Naast de plenaire vergaderingen zijn er drie commissies:

Auditcommissie

De auditcommissie geeft adviezen op het financiële verslagleggingsproces, zoals de werking van het interne controlesysteem, de financiële informatieverstrekking en het opvolgen van de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan. Tevens adviseert de auditcommissie over vastgoedvraagstukken.

De auditcommissie bestaat momenteel uit:

 • Frank Maathuis (voorzitter)
 • Gerrit van Munster

Reglement Auditcommissie

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over onder andere de benoeming, evaluatie en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. Ook formuleren zij voorstellen over de bezoldiging en de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur.

De remuneratiecommissie bestaat momenteel uit:

 • Gerrit van Munster (voorzitter)
 • Maarten Ruys

Reglement Remuneratiecommissie

Commissie kwaliteit

De kwaliteitscommissie adviseert over het kwaliteitsbeleid van Aveleijn. Bovendien volgt de commissie de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid die relevant zijn voor Aveleijn.

De kwaliteitscommissie bestaat momenteel uit:

 • Yvon ten Brummelhuis (voorzitter)
 • Margje Mahler
 • Jetske van Oosten

Reglement Commissie Kwaliteit En Veiligheid