Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit in totaal 15 leden. Dit zijn medewerkers die op verschillende locaties in verschillende functies werkzaam zijn binnen Aveleijn. Elke 3 jaar wordt er een nieuwe ondernemingsraad gekozen. De OR kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en één of eerdere leden. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die in dienst is van Aveleijn.
De OR komt eens per week samen. Dit kan een intern OR-overleg zijn, maar ook een overlegvergadering met de bestuurders. Tijdens de interne OR-overleggen wordt onder meer gesproken over ontvangen advies- en/of instemmingsaanvragen, maar ook over zaken die belangrijk zijn voor Aveleijn en haar medewerkers.

Visie OR
De ondernemingsraad van Aveleijn verbindt, organiseert, inspireert en structureert. Zij maken zich sterk voor een goed functionerende organisatie, waarin het voor alle medewerkers comfortabel werken is. Meningsvorming ontstaat door informatie van de achterban. Om hieraan zo goed mogelijk vorm te geven wil de ondernemingsraad meer gaan 'ontmoeten'. Door meer met de achterban te delen en informatie op te halen kan dit worden meegenomen in de mening- en besluitvorming. Hierdoor bewaakt de ondernemingsraad de uitvoering van afgesproken beleid en neemt indien nodig initiatief.

De 4 C’s
De OR voert maandelijks overleg met de bestuurders in het belang van de continuïteit van Aveleijn. De OR acht de medewerkers het belangrijkste kapitaal. Daarom toetst de OR advies- en/of instemmingsaanvragen aan een aantal criteria:

  • Continuïteit: dat de continuïteit van de organisatie Aveleijn geborgd is;
  • Comfortabel: dat er evenwicht is tussen het belang van de organisatie en het belang van de medewerkers, en dat medewerkers hun werkzaamheden – ook tijdens veranderingen – met een zo comfortabel mogelijk gevoel kunnen verrichten;
  • Communicatie: dat er voortdurend draagvlak en betrokkenheid onder de medewerkers wordt gerealiseerd, met ‘persoonlijke’ communicatie;
  • Consistent: dat de advies- en/of instemmingsaanvraag consistent van beleid is.

Kortom, de OR zal tot zijn oordeel en advies komen door de impact van de veranderingen te toetsen aan criteria die afgeleid worden van deze uitgangspunten: de 4 C’s.

De achterban
De OR hecht aan een goed contact met de achterban. Daarom organiseert de raad een aantal keren per jaar een inloopmoment voor medewerkers. Ook wordt er periodiek, via intranet, een digitale nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief worden medewerkers bijgepraat over dat wat er speelt binnen de OR. Medezeggenschap is een zaak die mensen aan gaat!

Wet op de Ondernemingsraden
De OR functioneert conform de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Deze wet geeft inzicht in de wettelijke mogelijkheden die ondernemingsraad heeft.
Volgens de WOR is de doelstelling van een OR het behartigen van de belangen van groepen medewerkers van een organisatie waarbij ook het bedrijfsbelang niet uit het oog wordt verloren.

Contact
Contactpersoon voor de ondernemingsraad is de ambtelijk secretaris: Mirjam van Santen (or@aveleijn.nl) 06-41421935.