Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden

Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Deze laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanuit de missie leven vol betekenis helpen we mensen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven te ervaren. We zien eigen kracht en denken in oplossingen. We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen.

Ontmoeten

Om aansluiting te vinden bij de leef- en belevingswereld van onze cliënten, willen we de ander oprecht ontmoeten. Onvoorwaardelijke aandacht geven, ruimte bieden voor de dialoog en gelijkwaardig communiceren met elkaar.
We zoeken echte verbindingen en open samenwerking met cliënten, ouders en professionals om uit te kunnen gaan van ieders eigen kracht.

Ontwikkelen

We ondersteunen cliënten en hun netwerk in het zetten van ontwikkelingsstappen. Hoe groot of hoe klein ook. We hebben oog en aandacht voor ontwikkeling in brede zin. Persoonlijke ontwikkeling van cliënten en medewerkers, kennisontwikkeling, doorontwikkeling van onze organisatie en vernieuwingen in de zorg hangen nauw samen.
We erkennen hierbij onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondersteunen

We bieden een integraal zorgaanbod om cliënten op alle levensdomeinen ondersteuning te bieden. Dit doen we:

  • Oplossingsgericht: Eigen kracht en mogelijkheden worden in deze benadering benadrukt.
  • Samenhangend: op alle leefdomeinen wonen, werken, onderwijs, vrije tijd en relaties ( het gedachtegoed van Schalock)
  • Samenwerkend: met de cliënt en zijn netwerk, binnen onze organisatie maar ook met andere externe partners.
  • Professioneel: Reflectie is in ons handelen verankerd en leert ons elke dag te verbeteren.
  • Betrokken: vanuit een passie voor mensen.