Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Expertiseteam LVB & Verslaving

Expertiseteam LVB & verslaving

Aveleijn onderscheidt zich door de extra inzet van deskundige professionals op het gebied van middelenproblematiek en (gedrags)verslaving bij LVB. De ondersteuning wordt geboden in de woonsituatie van de cliënt, in aanvulling op de al aanwezige begeleiding. De begeleiders ter plaatse kunnen worden getraind en gecoacht om deze specifieke ondersteuning zelf te kunnen dragen/uitvoeren.

De inzet van het Expertiseteam heeft altijd een tijdelijk karakter, waarbij toegewerkt wordt naar een stabiele leefsituatie voor de cliënt. Een belangrijk onderdeel van het proces is gelegen in de transfer naar het dagelijks leven. Daarom zal tijdens de behandeling regelmatig overleg plaatsvinden tussen de cliënt, de begeleider/andere betrokkenen en het thuis en/of begeleidingsmilieu, met inachtneming van de regels van de privacy. De behandeling wordt na onderling overleg afgesloten wanneer de doelstelling behaald is, de cliënt stabiel is, naar een vervolgvoorziening geplaatst kan worden of wanneer er geen significante verandering meer te verwachten is. In sommige gevallen zullen het beperken van gezondheidsschade en het reduceren van overlast de belangrijkste uitgangspunten zijn en kan de keuze zijn om in te steken op gereguleerd gebruik.

De duur en frequentie van de behandeling is sterk afhankelijk van de problematiek en hulpvraag, waarbij de zorgvraag en de bijbehorende indicatie leidend zijn.

Inzet bij cliënten kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie bij de cliënt.
 • Diagnostiek aangaande het middelengebruik.
 • Het motiveren van de cliënt tot toetreding van (verslavings)zorg of andere vormen van hulpverlening door middel van aangepaste, oplossingsgerichte, motiverende gespreksvoering.
 • Methodische ondersteuning en behandeling middels een erkende op de doelgroep aangepaste methodieken, zoals: Minder Drank of Drugs, Mindfulness, Sterker dan de Kick, CGT-Plus, Take it Personal en (S)topper.
 • Het opstellen van een signaleringsplan en terugvalpreventieplan.
 • Gezamenlijke verslavingsbehandeling in samenwerking met Tactus Verslavingszorg.
 • Nazorgtrajecten in samenwerking met en aansluitend op behandeling vanuit Tactus Verslavingszorg.

​Inzet bij begeleidingsteam en/of het systeem kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie bij begeleidingsteam en/of het systeem.
 • Klinische lessen rondom kennis van middelen, middelenproblematiek en (gedrags)verslaving.
 • Trainingen rondom het omgaan met middelenproblematiek en gesprekstechnieken.
 • Ondersteuning, advisering en coaching van begeleiders en/of het systeem.

Samenwerking

Aveleijn is een krachtige samenwerkingspartner voor collega instellingen om kennis en kunde te bundelen of daar waar nodig te vergroten. Zo houdt het Expertiseteam zich onder andere bezig met de volgende zaken:

 • Samenwerking in de keten zorg ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en middelengebruik en/of verslavingsproblematiek.
 • Expertise uitdragen bij regionale en landelijke initiatieven (o.a. werkgroepen, congressen, symposia etc.).
 • Aanbod voor onafhankelijke consultatie en advisering voor gemeentes.
 • Het Expertiseteam LVB & Verslaving is beschikbaar als kenniscentrum binnen Aveleijn, volgt ontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg, ontwikkeld waar nodig beleid en sluit aan op wetenschappelijke inzichten en landelijke ontwikkelingen.

Wetenschappelijk onderzoek & Kennisdeling

Aveleijn ziet onderzoek naar middelengebruik bij de verstandelijk beperkte doelgroep als zeer belangrijk en inzicht gevend voor toekomstige ondersteuning en behandeling. Er zijn contacten met onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen en het NISPA (Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction), van waaruit regelmatig meegewerkt wordt aan wetenschappelijke studies. Tevens faciliteert Aveleijn een promotieonderzoek gericht op LVB en verslaving. Daarnaast levert Aveleijn bijdrages aan lezingen, congressen en symposia.

Procedure bij aanmelding

De kosten voor de ondersteuning/behandeling worden vergoed vanuit de WLZ, CIMOT of WMO (vanaf OB2C). Daarnaast kan de ondersteuning/behandeling via een offerte worden verrekend of gefinancierd worden vanuit een indicatie via justitie (IFZO).

Aanmelding geschiedt door de verwijzer, dat is meestal de betrokken orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werker, casemanager of zorgconsulent. Wanneer er een geldige indicatie of overeenkomst is, kan de feitelijke intake van start gaan. Na aanmelding zal de intake gepland worden waarbij de hulpvraag wordt besproken en er afspraken kunnen worden gemaakt voor verdere procedure. Interne aanmeldingen kunnen gedaan worden bij het BAC (Behandel en Advies Centrum) via ONS.

Externe aanvragen/aanmeldingen kunnen gedaan worden door te mailen naar behandeling@aveleijn.nl. Voor consultatie kan er contact worden opgezocht met het Expertiseteam LVB & Verslaving via verslaving@aveleijn.nl