Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Wonen in combinatie met complexe ondersteuning en behandeling

Wonen in combinatie met complexe ondersteuning en behandeling

Aveleijn heeft verschillende locaties waar cliënten met een complexe ondersteuningsvraag kunnen wonen. De complexe ondersteuningsvraag kenmerkt zich door ernstige gedragsproblematiek, als gevolg van bijvoorbeeld:

  • co-morbiditeit/triple-diagnostiek op verstandelijke beperking
  • gedragsstoornissen
  • psychiatrische problematiek
  • verslavingsproblematiek
  • justitiële problematiek

Er zijn 2 WZD-accommodaties, wat inhoudt dat er de mogelijkheid is om cliënten met een rechterlijke machtiging of artikel 60 te plaatsen.

Kenmerkend voor deze locaties is de afgestemde begeleidingsstijl waarbij de fysieke omgeving zorgt voor een veilige basis en goede voedingsbodem voor ontwikkeling. Ondersteuning is veelal gericht op bescherming, structuur, sturing en controle, en toezicht en nabijheid van de begeleiders. Het creëren van een goede basisveiligheid en de-escalerend werken zijn de uitgangspunten. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van risicotaxatie & risicomanagement.

Er wordt multidisciplinair gewerkt met zowel interne professionals en gedragswetenschappers, als externe betrokkenen, zoals de reguliere GGZ, verslavingszorg en reclassering. Voor het ontwikkelproces van de cliënt, zal waar nodig behandeling worden ingezet.

Omschrijving indicatie

Om hiervoor in aanmerking te komen kan Aveleijn een minimumeis aan de hoogte van een Wlz zorgprofiel stellen. Als de vraag is om te wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, wordt zorgvuldig afgewogen of het profiel van de indicatie passend is bij de ondersteuningsvraag

  • Het CIZ kan een indicatie Verblijf afgeven vanuit de Wet Langdurige Zorg(WLZ). Aveleijn werkt vooral met verblijfsindicaties met de grondslag Verstandelijk Gehandicapt (VG). Aveleijn biedt ook zorg op basis van WLZ indicaties met de grondslagen LVG (1 t/m 3) en GGZ Wonen. Naast een passende indicatie wordt er ook gekeken of een cliënt op basis van zorgvraag bij Aveleijn past. Voor wonen met een complexe ondersteuningsvraag wordt over het algemeen een woonprofiel met hogere zorgzwaarte gevraagd.
  • Aveleijn heeft ook verblijfsplekken vanuit een justitieel kader. De indicatiestelling wordt bijvoorbeeld verzorgd door de betrokken reclasseringsambtenaar.