Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Vormen van hulp en ondersteuning bij jou thuis

Aveleijn kan jou op verschillende manieren thuis ondersteunen. Aveleijn is expert op het gebied van LVB en houdt voortdurend rekening met de kwetsbaarheid die een verstandelijke beperking met zich meebrengt. Een leven vol betekenis voor jou, dat is waar Aveleijn je graag elke dag in ondersteunt!

Begeleiding individueel

Zelfstandig wonen is fijn, maar soms ook ingewikkeld als je een verstandelijke beperking hebt. Aveleijn kan jou ondersteunen op het gebied van huishouden en geldzaken, netwerk en relaties, je psychisch welbevinden en je gezondheid. Onze begeleiders komen bij jou thuis langs en bespreken samen met je hoe het gaat. Samen werken we aan de doelen die de gemeente heeft gesteld. De ondersteuning kan kort, maar ook langdurig zijn.

Praktische ondersteuning in het gezin en/of hulp bij opvoeden

Aveleijn ondersteunt in gezinnen waar een kind met een verstandelijke beperking en/of een ouder met een verstandelijke beperking woont, of waar sprake is van een lage sociale redzaamheid of psychiatrische of verslavingsproblematiek. We helpen en ondersteunen om de gezinssituatie te verbeteren door samen te zoeken naar de beste oplossing. We werken samen met alle partijen die betrokken zijn in een gezinssysteem, zoals het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school, werk en andere zorgorganisaties.

Dat doen we onder andere door te werken met verschillende methodieken, zoals:


IAG behandeling

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis. Deze methodiek is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. De hulpverlener gaat met het gezin gericht werken aan doelen en het versterken van krachten in het gezinssysteem. De behandeling duurt gemiddeld 6 maanden, waarbij de hulpverlener gemiddeld 2 keer per week bij het gezin komt.


In 14 stappen naar goed ouderschap

Dit is een tool voor het in gesprek gaan met het gezin over goed ouderschap. Aan de hand van visuele werkbladen kan gesproken worden over de volgende punten:

1. Adequate verzorging
2. Veilige fysieke directe omgeving
3. Affectief klimaat
4. Ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur
5. Adequaat voorbeeld gedrag van ouders
6. Interesse
7. Continuïteit in opvoeding en verzorging, toekomstperspectief
8. Veilige fysieke wijdere omgeving
9. Respect
10. Educatie
11. Sociaal netwerk
12. Omgang met leeftijdgenoten
13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving
14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief

Psycho-educatie

Psycho-educatie leert kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers om hun eigen gedrag en emoties beter te begrijpen. Het helpt inzicht te geven in hun reacties en in te zien dat deze immers ‘’ heel normaal’’ is. Door het begrip ontstaat er ruimte om te kijken hoe met het gedrag en emoties om te gaan en hoe anderen daarbij kunnen helpen. Psycho-educatie biedt hiervoor handvatten en geeft perspectief.


In gezinnen kijkt altijd een SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsbegeleider mee.