Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Ondersteuning en behandeling bij middelenproblematiek en verslaving bij LVB (het Binnenplein)

Ondersteuning en behandeling bij middelenproblematiek en verslaving bij LVB ( het Binnenplein )

Aveleijn onderscheidt zich door de extra inzet van deskundige professionals op het gebied van middelenproblematiek en verslaving bij LVB (Het Binnenplein). De ondersteuning wordt geboden in de woonsituatie van de cliënt, in aanvulling op al aanwezige begeleiding. De begeleiders ter plaatse worden voldoende uitgerust om deze specifieke begeleiding zelf te kunnen dragen/uitvoeren.Het uiteindelijke doel voor cliënten is te wonen in zijn/haar eigen omgeving. De inzet heeft altijd een tijdelijk karakter waarbij toegewerkt wordt naar een stabiele leefsituatie voor de cliënt. Hiervoor kunnen de volgende middelen ingezet worden:

Een belangrijk onderdeel van het proces is gelegen in de transfer naar het dagelijks leven. Daarom zal tijdens de begeleiding en behandeling regelmatig overleg plaatsvinden tussen de cliënt, de begeleider/andere betrokkenen en het thuis en/of begeleidingsmilieu, met inachtneming van de regels van de privacy. De begeleiding/behandeling wordt na onderling overleg afgesloten wanneer de doelstelling behaald is, de cliënt stabiel is, naar een vervolgvoorziening geplaatst kan worden of wanneer er geen significante vooruitgang meer te verwachten is. In sommige gevallen zullen het beperken van de gezondheidsschade en het reduceren van overlast de belangrijkste uitgangspunten zijn.

De duur en frequentie van de begeleiding en/of behandeling is sterk afhankelijk van de problematiek en hulpvraag. Dit kan variëren van enkele maanden tot meer dan twee jaar, waarbij de zorgvraag en de bijbehorende indicatie leidend is.

Inzet bij cliënten

 • Psycho-educatie bij de cliënt
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten
 • Diagnostiek (o.a. naar functie van het middelengebruik; copingsmechanismen en sociale aanpassing, maar bijvoorbeeld ook intelligentieonderzoek)
 • Het motiveren van de cliënt tot toetreding van (verslavings)zorg, reguliere zorg of andere vormen van hulpverlening door middel van aangepaste, oplossingsgerichte -, motiverende gespreksvoering en bemoeizorg
 • Begeleiding en/of behandeling middels een behandelingsplan
 • Het aanbieden van een op de doelgroep aangepaste methodieken zoals: Minder Drank of Drugs, Mindfulness, Sterker dan de Kick, CGT-Plus.
 • Het opstellen van een signaleringsplan & preventieplan ter voorkoming van terugval
 • Coördineren van ondersteuning, zoals het bemiddelen naar wonen, werk of schuldsanering, waarbij medewerkers optreden als casemanagers. (externe cliënten)

​Inzet bij begeleidingsteam en/of het systeem

 • Psycho-educatie bij begeleidingsteam en/of het systeem
 • Klinische lessen omtrent kennis van middelen en middelenproblematiek
 • Trainingen omtrent omgaan met middelenproblematiek & gesprekstechnieken
 • Ondersteuning, advisering en coaching van begeleiders en/of het systeem

Samenwerking

Aveleijn is een krachtige samenwerkingspartner voor collega instellingen om kennis en kunde te bundelen of daar waar nodig te vergroten

 • Samenwerking in de keten zorg t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking en middelengebruik en/of verslavingsproblematiek.
 • Expertise uitdragen bij regionale en landelijke initiatieven ( o.a. werkgroepen, congressen, symposia etc.).
 • Aanbod voor onafhankelijke consultatie en advisering voor gemeentes.
 • Het Binnenplein is onderdeel van de kenniskring Verslaving

Wetenschappelijk onderzoek & Kennisdeling

Aveleijn ziet onderzoek naar middelengebruik bij de verstandelijk beperkte doelgroep als zeer belangrijk en inzicht gevend voor toekomstige begeleiding en behandeling. Er zijn contacten met o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen en het NISPA van waaruit regelmatig meegewerkt wordt aan wetenschappelijke studies. Daarnaast levert Aveleijn bijdrages aan lezingen, congressen & symposia

Procedure bij aanmelding

De kosten voor de begeleiding/behandeling worden vergoed vanuit de WLZ, CIMOT of WMO (vanaf OZB2), hiervoor is een indicatie noodzakelijk. Daarnaast kan de begeleiding/behandeling via een offerte worden verrekend of een indicatie via justitie voor justitiabelen worden aangevraagd.

Aanmelding geschiedt door de verwijzer, dat is meestal de betrokken orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werker, casemanager of zorgconsulent. Wanneer er een geldige indicatie of overeenkomst is kan de feitelijke intake van start gaan. De intaker (in veel gevallen is dat de begeleider & gedragswetenschapper) neemt contact op met de verwijzer en/of de cliënt, waarbij de hulpvraag wordt besproken en maakt vervolgens afspraken over de verdere procedure.