Naar inhoud
Menu 074-255 66 00 Route

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Aveleijn bestaat uit vijf leden, te weten:

 • Maarten Ruys ( voorzitter)
 • Sandra Korthuis (vice-voorzitter)
 • Gerard Ingenhoest
 • Marianne Dijcks
 • Mariëlle Ploumen

De Raad van Toezicht heeft drie taken. Ten eerste vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. Ten tweede ziet de Raad van Toezicht toe op de algemene gang van zaken van Aveleijn. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht toetst of de doelstellingen van Aveleijn (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit & veiligheid en financiën) worden behaald, welke activiteiten Aveleijn onderneemt en of de geldende wetten en regels worden nageleefd. Tot slot staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met advies terzijde bij strategische keuzes of inhoudelijke thema’s.

Reglement Raad Van Toezicht
Toezichtsvisie Raad Van Toezicht Aveleijn

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar. Naast de plenaire vergaderingen zijn er drie commissies:

Auditcommissie

De auditcommissie geeft adviezen op het financiële verslagleggingsproces, zoals de werking van het interne controlesysteem, de financiële informatieverstrekking en het opvolgen van de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan.

De auditcommissie bestaat momenteel uit:

 • Marianne Dijcks (voorzitter)
 • Gerard Ingenhoest

Reglement Auditcommissie

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over onder andere de benoeming, evaluatie en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. Ook formuleren zij voorstellen over de bezoldiging en de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur.

De remuneratiecommissie bestaat momenteel uit:

 • Sandra Korthuis (voorzitter)
 • Maarten Ruys

Reglement Remuneratiecommissie

Commissie kwaliteit

De kwaliteitscommissie adviseert over het kwaliteitsbeleid van Aveleijn. Bovendien volgt de commissie de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid die relevant zijn voor Aveleijn.

De kwaliteitscommissie bestaat momenteel uit:

 • Mariëlle Ploumen (voorzitter)
 • Gerard Ingenhoest

Reglement Commissie Kwaliteit En Veiligheid

Vastgoedcommissie

De vastgoedcommissie geeft adviezen aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over voorgestelde bestuursbesluiten met betrekking tot het vastgoedbeleid van Aveleijn en business cases ten aanzien van vastgoedinitiatieven.

De vastgoedcommissie bestaat momenteel uit:

 • Sandra Korthuis(voorzitter)
 • Marianne Dijcks

Reglement Vastgoedcommissie


Cliëntadvies

Aanmelden

Ik meld mij aan bij Aveleijn

Bel me terug

Laat uw nummer achter

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren