074-2556600 [javascript protected email address]

Medezeggenschap cliënten en verwanten

Cliënten en verwanten hebben medezeggenschap. Vanuit de cliëntenraden van Aveleijn denken en praten zij mee over de invulling van de dagelijkse zorg. Bijna elk cluster heeft haar eigen raad waarin de lopende zaken besproken worden. In de raad voor cliënten is dat bijvoorbeeld de beplanting van de bloembakken of de maaltijdvoorziening. Een coach bereidt de vergadering voor met de voorzitter, begeleidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen het gesprek begrijpt.

De uitgangspunten voor medezeggenschap zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit.

Centrale Cliëntenraad Cliënten

De Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) wordt iedere drie jaar gekozen en bestaat uit 10 leden, afkomstig uit de regio’s van Aveleijn. De leden van de raad zijn ook lid van een clusterraad. De raad kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad wordt op diverse gebieden ondersteund door een medewerker van Aveleijn (ondersteuner cliëntenraad) en inhoudelijk door een coach. Deze laatste is niet in dienst bij Aveleijn.

De CCR-C vergadert gemiddeld een keer per zes weken. Tijdens die bijeenkomsten wordt vergaderd met de bestuurders erbij. Het tweede uur door de raad vergaderd over de adviesaanvragen die de bestuurders voorleggen aan de raad. Daarnaast kan de raad zelf naar de bestuurders komen met voorstellen en adviezen die betrekking hebben op de positie van de cliënten binnen Aveleijn.

De CCR-C functioneert conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Zorginstellingen). Deze wet zegt dat zorgorganisaties verplicht zijn medezeggenschap door cliënten vorm te geven.

Binnen Aveleijn fungeren de CCR-V (Verwanten) en de CCR-C (Cliënten). De CCR-C bestaat volledig uit cliënten wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding.

De CCR-C heeft ervoor gekozen om met name die onderwerpen te bespreken en van advies te voorzien die direct te maken hebben met het cliënt-zijn. Zaken als begeleiding, huisvesting, recreatie, voeding, bejegening, vrije tijd, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van zorg, regels en regeltjes, relaties, etc. nemen dan ook een voorname plaats in tijdens de vergaderingen.

Aveleijn hecht grote waarde aan de mening en de visie van de cliënt op de diverse beleidsvoornemens en plannen. Dat is ook reden dat veel plannen en nota’s omgezet worden in cliëntvriendelijke taal.

Contact
Contactpersoon voor Centrale Cliëntenraad Cliënten: Coördinator CCR-C, k.frick@aveleijn.nl, 074 – 255 66 15

Centrale Cliëntenraad Verwanten

De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) vertegenwoordigt de belangen van cliënten en hun verwanten.
Binnen deze raad bespreken verwanten en Aveleijn beleidsmatige onderwerpen en ontwikkelingen met elkaar.

Contact
Contactpersoon: José Boog, Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad - Verwanten; j.boog@aveleijn.nl / 06-51375793

Nieuwe leden
De CCR-V zoekt nieuwe leden. De raad is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Wilt u de CCR-V versterken? Meld u dan aan via José Boog, j.boog@aveleijn.nl / 06-51375793.

Verwantenforum
Wilt u als verwant vrijblijvend meedenken over thema's, meld u dan aan voor het Verwantenforum. Na aanmelding ontvangt u thema-gebonden enquêtes.
Meer informatie over het Verwantenforum en de mogelijkheid voor aanmelden vindt u via www.aveleijn.nl/verwantenforum.

Nieuwsbrief Verwanten
Wilt u op de hoogte blijven van locatie-overstijgende ontwikkelingen, dan verwijzen we u graag naar onze digitale Nieuwsbrief Verwanten.
U kunt zich hiervoor inschrijven via www.aveleijn.nl/nieuwsbriefverwanten.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.