Naar inhoud
Menu 074-255 66 00 Route

Kwaliteit bij Aveleijn

De mensen voor wie en met wie wij werken verdienen de beste zorg. Dat is de kern van ons bestaan. Binnen Aveleijn hebben medewerkers dan ook de ambitie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning (ondersteunen) voor de cliënten continue te verbeteren (ontwikkelen). Dat doen we vooral door het zoeken van het persoonlijke contact (ontmoeten) met de cliënt. Daarin komen onze kernwaarden ontmoeten, ondersteunen en ontwikkelen naar voren.

HKZ
Het is dan wel noodzakelijk dat de basis op orde is. Een kwaliteitssysteem ondersteunt dat. Bij Aveleijn hanteren we daarbij het normenkader van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Het helpt ons om de zaken intern goed op orde te houden, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan de verbetering van de zorg en dienstverlening. De normen van HKZ komen tot stand in overleg met alle betrokkenen uit de branche: cliëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Jaarlijks wordt door een onafhankelijke partij getoetst of we aan die normen voldoen. Dat geeft ons inzicht in de kwaliteit van zorg en dienstverlening en dient ook als verantwoording naar overheid en financiers. Aveleijn is sinds 2 oktober 2006 in bezit van het HKZ certificaat, in 2015 is dat opnieuw voor drie jaar verlengd.

Verbeteren
Een kwaliteitscertificaat is geen einddoel. Aveleijn blijft zichzelf ontwikkelen en verbeteren, we willen dat de kwaliteit die wij bieden steeds tot de beste in de sector behoort. Daarvoor hebben we aandacht voor de wereld om ons heen. Aveleijn speelt proactief in op actuele veranderingen en hervormingen in de zorg. Maar we kijken ook vooral naar binnen. Reflectie is in ons handelen verankerd en leert ons elke dag te verbeteren. Waarderingsonderzoeken, evaluaties en interne kwaliteitsaudits maken onderdeel uit van ons leerproces.

Kwaliteitsrapport 2017

>Bekijk hier het Kwaliteitsrapport 2017
>Bekijk hier de verkorte versie van het Kwaliteitsrapport 2017
>
Bekijk hier de illustratie van het Kwaliteitsrapport 2017

Vragen over kwaliteit?
Heb je vragen over het kwaliteitssysteem, klanttevredenheid of onze werkwijze? Stuur dan een e-mail naar kwaliteit@aveleijn.nl.

Cliëntadvies

Aanmelden

Ik meld mij aan bij Aveleijn

Bel me terug

Laat uw nummer achter

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren