Naar inhoud
Menu 074-255 66 00 Route

Cliëntenraad

Cliënten en hun verwanten hebben medezeggenschap. Vanuit de cliëntenraden van Aveleijn Wonen denken en praten zij mee over de invulling van de dagelijkse zorg. Bijna elk cluster heeft haar eigen raad waarin de lopende zaken besproken worden.

In de raad voor cliënten is dat bijvoorbeeld de beplanting van de bloembakken of de maaltijdvoorziening. Een coach bereidt de vergadering voor met de voorzitter, begeleidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen het gesprek begrijpt.

Centrale Cliëntenraad Cliënten

De Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) wordt iedere drie jaar gekozen en bestaat uit vijftien leden, afkomstig uit de regio’s van Aveleijn. De leden van de raad zijn ook lid van een clusterraad. De raad kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad wordt op diverse gebieden ondersteund door een medewerker van Aveleijn (ondersteuner cliëntenraad) en inhoudelijk door een coach. Deze laatste is niet in dienst bij Aveleijn.

De CCR-C vergadert gemiddeld een keer per zes weken. Tijdens die bijeenkomsten wordt vergaderd met de bestuurders erbij. Het tweede uur door de raad vergaderd over de adviesaanvragen die de bestuurders voorleggen aan de raad. Daarnaast kan de raad zelf naar de bestuurders komen met voorstellen en adviezen die betrekking hebben op de positie van de cliënten binnen Aveleijn.

De CCR-C functioneert conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Zorginstellingen). Deze wet zegt dat zorgorganisaties verplicht zijn medezeggenschap door cliënten vorm te geven.

Binnen Aveleijn fungeren de CCR-V (Verwanten) en de CCR-C (Cliënten). De CCR-C bestaat volledig uit cliënten wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding.

De CCR-C heeft ervoor gekozen om met name die onderwerpen te bespreken en van advies te voorzien die direct te maken hebben met het cliënt-zijn. Zaken als begeleiding, huisvesting, recreatie, voeding, bejegening, vrije tijd, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van zorg, regels en regeltjes, relaties, etc. nemen dan ook een voorname plaats in tijdens de vergaderingen.

Aveleijn hecht grote waarde aan de mening en de visie van de cliënt op de diverse beleidsvoornemens en plannen. Dat is ook reden dat veel plannen en nota’s omgezet worden in cliëntvriendelijke taal.

Een bijzondere activiteit van de CCR-C is de organisatie van de jaarlijkse “Dag van de Cliënt”. Er wordt gekozen voor onderwerpen die dicht bij de cliënt liggen. Zo ging die van 2014 over de WMO en die van 2015 over ontspannen, leren en doen.

Contact
Contactpersoon voor Centrale Cliëntenraad Cliënten: Coördinator CCR-C, k.frick@aveleijn.nl, 074 – 255 66 15

Centrale Cliëntenraad Verwanten

De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) vertegenwoordigt de belangen van cliënten en hun verwanten.
Binnen deze raad bespreken verwanten en Aveleijn beleidsmatige onderwerpen en ontwikkelingen met elkaar.

Contact
Contact persoon: Erik Muijsert, voorzitter CCR-V
(contactgegevens zijn op te vragen via Maartje Veldhuis, bestuurssecretaresse: raadvanbestuur@aveleijn.nl )

Cliëntadvies

Aanmelden

Ik meld mij aan bij Aveleijn

Bel me terug

Laat uw nummer achter

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren