074-2556600 [javascript protected email address]

Wat zegt de Coronawet over bezoek


De coronawet is aangenomen in de Eerste Kamer. Voor de gehandicaptenzorg is artikel 58o het belangrijkste artikel (bezoek en mantelzorgers). Samengevat regelt artikel 58o het volgende:

 • de zorgaanbieder zorgt ervoor dat ‘bezoekers’ de gestelde regels (zoals afstand houden en hygiënevoorschriften) in acht kunnen nemen;
 • de minister kan de zorgaanbieder een aanwijzing of een bevel geven als 'bezoekers' niet aan de gestelde regels (zoals afstand houden en hygiënevoorschriften) kunnen voldoen. In de aanwijzing geeft de minister met redenen aan op welke punten de bezoekers de regels niet in acht kunnen nemen en de maatregelen die de zorgaanbieder in dat verband moet nemen binnen een gestelde termijn. In een spoedeisende situatie kan de minister een bevel geven;
 • een zorgaanbieder mag zelf beperkingen opleggen of voorwaarden stellen aan het ontvangen van bezoekers als dit noodzakelijk is om verspreiding van covid-19 binnen of vanuit een zorglocatie te voorkomen;
 • er mag altijd 1 familielid of naaste bij een bewoner worden toegelaten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken;
 • zorgaanbieders mogen nooit bezoek beperken in de volgende situaties:
  • voor familieleden of naasten aan een persoon in de stervensfase;
  • wanneer dat nodig is om cliënten te horen, zoals de vertrouwenspersoon (Wzd en Wvggz);
  • voor advocaten die hun cliënt wensen te bezoeken.
 • mantelzorgers hebben altijd toegang hebben tot degene zij verzorgen. De definitie van het begrip 'mantelzorger' is in artikel 58a, eerste lid te vinden: 'een natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg of hulp verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt'.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.