074-2556600 [javascript protected email address]

Voornemen ontwikkeling nieuwe 24-uurs locatie in Wierden


In de regio Twente is op dit moment een tekort aan 24-uurs woonvoorzieningen voor deze doelgroep. In de gemeente Wierden biedt Aveleijn op dit moment uitsluitend zorg en ondersteuning aan mensen die zelfstandig, in een eigen woning wonen (ambulante zorg).

Een lang gekoesterde wens van Aveleijn is, passend bij de visie op intensieve zorg van de gemeente Wierden, om in de gemeente een kleinschalige 24-uurs woonlocatie met 32 appartementen te ontwikkelen. Een dergelijke voorziening is op dit moment een ontbrekende schakel in de zorgketen. Onderzoek heeftaangetoond dat er in de gemeente Wierden behoefte is aan deze zorgappartementen.

Aveleijn is in contact getreden met het bestuur van de Hervormde Gemeente te Wierden. Zij zoekt een nieuwe invulling voor de (locatie van de) pastorie die al enkele jaren niet meer als zodanig in gebruik is. Deze locatie op een ruim perceel, in het dorp sluit goed aan op de woonvisie van Aveleijn waarbij cliënten zoveel mogelijk gewoon wonen en participeren in de maatschappij. In goed overleg sloot Aveleijn een erfpachtovereenkomst met de kerk en diende een principeverzoek in bij het college van de gemeente Wierden om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van deze locatie. Het college heeft hierover op 8 september een positief besluit genomen. Wel stelt het college een aantal voorwaarden. Zo moet uit onderzoek worden aangetoond dat de beoogde locatie geschikt is voor de gewenste maatschappelijke functie.Ook het behoud van het groene karakter op deze plek is een belangrijk uitgangspunt.

Omwonenden van de locatie worden binnenkort verder geïnformeerd in een speciale bijeenkomst. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.