074-2556600 [javascript protected email address]

Vacature: de Centrale Cliëntenraad-Verwanten zoekt nieuwe leden


Aveleijn zet zich in voor een Leven vol Betekenis voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid. Medezeggenschap draagt bij aan dit Leven vol Betekenis. Uitgangspunt is dat medezeggenschap volgt, en aansluit bij de leefwereld van cliënten. De Centrale Cliëntenraad-Cliënten en de Centrale Cliëntenraad-Verwanten zijn beiden gezamenlijk en afzonderlijk bevoegd de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren, overeenkomstig artikel 3 Wmcz. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig het algemeen beleid met deze raden en vraagt hen om advies. Ook adviseert de Centrale Cliëntenraad-Verwanten bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Waar mogelijk wordt, passend bij de doelgroep en de lokale behoefte, ook op lokaal niveau medezeggenschap ingericht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit dat op 19 december 2018 is getekend.


Vanwege het vertrek van meerdere leden eind 2018 is de Centrale Cliëntenraad-Verwanten (CCR-V) op zoek naar betrokken, actieve familie-leden of verwanten van mensen die zorg of dagbesteding ontvangen. Ook zoekt de CCR-V een nieuwe voorzitter!

Aveleijn beschikt over een actieve CCR-V. Deze vergadert 8 tot 10 keer per jaar met de Raad van Bestuur, op de eerste woensdagavond van de maand tussen 19:00 en 21.30 uur. Soms zijn er extra vergaderingen vanuit een bepaalde portefeuille, als voorzitter, of als financieel- danwel vastgoed-deskundige.

Wat gaat u doen bij de CCR-V?

 • U zet zich in voor de belangenbehartiging van de cliënten, denkt mee en adviseert de Raad van Bestuur; u krijgt inzage in en adviseert over strategie, begroting en beleid van de instelling.
 • U trekt samen op met de Centrale Cliëntenraad-Cliënten bij trajecten voor gevraagd advies.

Wat vragen wij van u als lid van de CCR-V?

 • u bent familie of wettelijke vertegenwoordiger van een zorgontvanger bij Aveleijn;
 • u zet zich in vanuit nauwe betrokkenheid bij de (lokale) Verwantenraad;
 • bij voorkeur bent u familie of verwant van iemand met zorg
  • bij één van de locaties in Enschede, Losser, Borne, Almelo, Hof van Twente, Dinkelland, Tubbergen, Twenterand of Neede
  • voor jeugd- complex, WMO of Extramuraal;
 • u kunt zich goed inleven in de doelgroep;
 • u kunt goed samenwerken en deze rol op een verantwoorde wijze vervullen.

Wat vragen wij van de voorzitter?

Als voorzitter verdiept u zich in de processen van advisering en leidt u gesprekken. U beschikt vanaf juli 2019 over voldoende tijd om de vergaderingen voor te bereiden.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Schrijf een mail met een korte persoonlijke motivatie naar de huidige voorzitter van CCR-V, de heer Erik Muijsert via erik.muijsert@outlook.com of 06-33892938. Bij interesse is het mogelijk eerst een vergadering bij te wonen.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 februari 2019. Wij spreken kandidaten tussen 18 februari en 6 maart voor nadere kennismaking en om eventuele vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan benoeming in de CCR-V zal er om een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd.

>Meer informatie over medezeggenschap bij Aveleijn

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.