074-2556600 [javascript protected email address]

Meerwaarde eHealth in beeld


Aveleijn onderwerpt al haar eHealth toepassing aan de ‘eHealth meerwaarde toets’. Samen met Roessingh Research & Development (RRD) ontwikkelde het innovatieteam van Aveleijn een evaluatietool om te achterhalen wat de meerwaarde van de toepassingen is voor de cliënt, medewerker en organisatie. Dit, samen met een financiële vertaling vormt de meerwaarde toets.

Sinds 2017 werkt Aveleijn aan haar eHealthinnovatieprogramma vanuit de overtuiging dat zorgtechnologie een bijdrage kan leveren aan een leven vol betekenis voor haar cliënten. Vanuit cliëntvraag worden toepassingen uitgetest en geïmplementeerd. Om de meerwaarde van een toepassing in beeld te hebben is systematische evaluatie essentieel. Zo geven wij vorm aan ons motto ’van Gadget naar Zorginterventie’. Inzicht in de meerwaarde van de zorginterventie is nodig voor opschaling. Meerwaarde van een toepassing gaat verder dan alleen een productevaluatie, wij willen ook toegevoegde waarde voor cliënt en medewerker en de financiële consequentie inzichtelijk maken voor elke toepassing. Daarom is samenwerking gezocht met onderzoeker van RRD, Stefanie Jansen-Kosterink.

Dit heeft geresulteerd in de werkwijze ‘Meerwaarde toets’ die bestaat uit drie onderdelen en is toe te passen op alle eHealthtoepassingen binnen Aveleijn. Ten eerste de vragenlijst voor cliënten die bestaat uit 10 thema’s, zoals houding t.o.v. technologie, gebruik, gebruikersgemak, tevredenheid en ervaren voordelen. Daarnaast de vragenlijst voor medewerkers die bestaat uit 14 thema’s zoals houding technologie, beoogd doel gebruikersgemak, intentie tot gebruik, ervaren voordelen, belemmering, tijdsinvestering en besparing en opbrengsten voor medewerker en cliënten. De vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Tenslotte wordt een financiële vertaling per toepassing gemaakt, gebaseerd op investering en uitkomsten uit de medewerkersvragenlijst; tijdsinvestering en tijdsbesparing.

De uitkomsten worden gedeeld in de vorm van een factsheet. Door een uniforme aanpak kunnen niet alleen afzonderlijke toepassingen systematisch worden geëvalueerd, ook kan inzicht verkregen worden per programmathema (Regie& Redzaamheid, Contact& Communicatie, Fit&Vitaliteit) en inzicht in alle toepassingen.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.