074-2556600 [javascript protected email address]

Maatregelen coronavirus


Laatste update 26 oktober

Langs deze weg informeren we over maatregelen die we nemen binnen Aveleijn met betrekking tot het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Nieuw: Nieuwe richtlijn beschermingsmaatregelen en testen medewerkers

We volgen de richtlijn van de VGN. Op 23 oktober is deze richtlijn herzien. In de nieuwe versie is het OMT advies over het preventief gebruik van mondneusmaskers in de gehandicaptenzorg verwerkt. Hiervoor is een afwegingskader aan het overzicht toegevoegd. Via dit afwegingskader kan het risico op introductie van het virus op een locatie worden afgewogen tegen de mogelijk negatieve effecten van preventief PBM gebruik voor de cliënt.

>Bekijk hier de richtlijn


Gedeeltelijke lockdown

De situatie in Nederland is gecategoriseerd als zeer ernstig. in de persconferentie van 13 oktober zijn nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. De maatregelen hebben impact op Aveleijn op de volgende punten:

 • De dagbesteding horecalocaties sluiten.
 • Voor bezoek geldt maximaal 3 bezoekers per cliënt per dag.
 • Het bestuurscentrum in Borne is aangemerkt als publieke binnenruimte. In de hal en op de gangen wordt een mondkapje gedragen.

Gedeeltelijke-lockdown-14-oktober.png

Coronavirus in eenvoudige taal

>Bekijk hier de persconferenties en andere informatie in eenvoudige taal

Bezoek en logeren

We volgen hierin de richtlijnen van de VGN. Vrijwilligers vallen onder de bezoekregeling.

>Bekijk hier de richtlijn

 • Bewoners mogen maximaal 3 gasten per dag ontvangen in hun kamer/appartement.
 • De inloop wordt niet gebruikt voor extern bezoek.
 • Bezoek moet zich verplicht registreren in verband met het bron- en contactonderzoek.
 • Bezoekers aan kwetsbare en oudere cliënten dragen altijd een (eigen) mondkapje.
 • Bezoekers aan cliënten die geen 1,5 meter afstand kunnen houden dragen altijd een (eigen) mondkapje.

Vragen gezondheidscheck

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord mag de bezoeker niet komen. Het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? Met andere woorden: Ben je in (thuis)isolatie?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? Met andere woorden: ben je in quarantaine?
 • Ben je in quarantaine, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Dagbesteding

We zien dagbesteding als (noodzakelijk) zorg. Vanwege de grote impact op het welzijn van cliënten gaan we op dit moment niet terug naar een volledige lockdown. We realiseren ons dat het uitvoeren van dagbesteding een risico met zich meebrengt (onder andere door reisbewegingen en bewegingen binnen de dagbestedingslocaties) en doen ons uiterste best om een veilige omgeving te creëren.

 • Bij klachten/verschijnselen mogen cliënten niet naar de dagbesteding.
 • Cliënten van een locatie of gezin waar een besmetting is komen niet naar de dagbesteding en blijven een week thuis, waarbij klachten worden gemonitord en eventueel wordt getest.
 • We hanteren strikt de vervoersrichtlijnen voor de zorg (inclusief mondkapjesplicht).
 • We zijn zeer alert op het navolgen van de hygiëne maatregelen en de 1,5 meter afstand op de dagbestedingslocatie.
 • Bij cliëntgebonden handelingen binnen de 1,5 meter maken medewerkers gebruik van persoons beschermende maatregelen.

Dagbestedingslocaties waar we coronaproof kunnen werken zijn geopend. Door de 1,5 meter maatregel is de capaciteit beperkt. Het kan voorkomen dat cliënten niet naar de oorspronkelijke locatie kunnen. Ook kan worden afgeweken van het aantal dagdelen. U wordt hierover via de locatie geïnformeerd. We volgen de richtlijn van de VGN.

>Bekijk hier de richtlijn

Vervoer

We volgen de zorgvervoer protocollen van Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl/coronaprotocollen/
In een taxi (auto) dragen cliënten een mondkapje.

Ambulante begeleiding

 • We kiezen bij ambulante zorg voor een mix van bezoek aan huis en contact via (beeld)bellen.
 • Bij bezoek bij cliënten thuis wordt vooraf gecheckt of de cliënt (en huisgenoten) geen verschijnselen of klachten hebben.
 • In het contact worden de richtlijnen gevolgd rond hygiëne en afstand tot elkaar.

Kinderdagcentra

Onze KDC's zijn open. We volgen hierin de richtlijnen voor het ZML onderwijs en de VGN.

>Bekijk hier de richtlijn

Handige documenten voor ouders/verzorgers:

Handige website:

https://mantelmama.nl/zorgintensieve-kinderen-en-corona-en-school/

Zorgondersteuning en Behandeling

Aanmeldingen, intakes voor diagnostiek en/ of behandeling gaan door. Diagnostiek en/of behandel trajecten gaan door. Hierbij worden de algemene richtlijnen gevolgd.

Intakes

Intakes voor woonplekken die op korte termijn vrij komen worden ingepland. Intakes voor wonen tbv plaatsing op de wachtlijst zijn uitgesteld en worden ingepland op basis van de termijn van plaatsing.

Bureau Evenementen

Bureau Evenementen biedt buitenactiviteiten, activiteiten voor individuele gezinnen en activiteiten op woon- of dagbestedingslocaties aan. Er worden op dit moment geen binnen activiteiten met deelnemers vanuit verschillende locaties georganiseerd.

Hygiënerichtlijn

Op onze locaties zijn we zeer alert op hygiëne. Het RIVM heeft een specifieke hygiënerichtlijn voor instellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/zorg-volwassenen.

Besmetting op de woonlocatie

Wanneer er een (verdenking van) besmetting bij een bewoner is en hij/zij niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat de bewoner in isolatie op zijn/haar eigen kamer of appartement. Voor de verzorging gelden specifieke instructies en er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en bewoner gebonden materialen. De manager licht u in wanneer er sprake is van (verdenking van) besmetting bij uw verwant. De isolatie wordt opgeheven nadat de bewoner 24 uur klachtenvrij is en de huisarts of de GGD hierover positief adviseert.

Bron- en contact onderzoek langdurige zorg

Bij een besmetting start het bron- en contactonderzoek. Er is een speciale handreiking bron- en contactonderzoek voor de langdurige zorg (groepswonen) opgesteld.

>Bekijk de handreiking

Aveleijn Corona Teams
Iedere locatie beschikt over een lokaal coronateam. Daarnaast is er centraal een strategisch corona team (SCT) ingericht.

Contactpersoon
Heeft u vragen met betrekking tot uw verwant of maatregelen op de locatie waar uw verwant verblijft? Neem dan contact op met de contactpersoon van de locatie.

Handige links
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
GGD Twente: https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/coronavirus
GGD Achterhoek: https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirusUitleg in eenvoudige taal

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen Aveleijn via de digitale nieuwsbrief voor verwanten.
>Aanmelden

Vragen en/of opmerkingen
heeft u vragen of opmerkingen over deze pagina? Mail dan naar communicatie@aveleijn.nl.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.