074-2556600 [javascript protected email address]

Maatregelen coronavirus


Laatste update 20 januari

Langs deze weg informeren we over maatregelen die we nemen binnen Aveleijn met betrekking tot het coronavirus.

Vaccinatie cliënten

>Lees meer in dit nieuwsbericht.

Lockdown verder aangescherpt

In de persconferentie op 20 januari is aangekondigd dat de lockdown wordt aangescherpt.

Poster-Lockdown-verder-aangescherpt-20-januari.JPG

>Bekijk hier de persconferenties en andere informatie in eenvoudige taal

Bezoek

 • Bewoners mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen in hun kamer/appartement. Voor mantelzorg geldt een uitzondering.
 • De inloop wordt niet gebruikt voor extern bezoek.
 • Bezoek moet zich verplicht registreren in verband met het bron- en contactonderzoek.
 • Bezoekers aan kwetsbare en oudere cliënten dragen altijd een (eigen) mondkapje.
 • Bezoekers aan cliënten die geen 1,5 meter afstand kunnen houden dragen altijd een (eigen) mondkapje.

>Bekijk de richtlijn Bezoek en Logeren van de VGN

Vragen gezondheidscheck

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord mag de bezoeker niet komen. Het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? Met andere woorden: Ben je in (thuis)isolatie?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? Met andere woorden: ben je in quarantaine?
 • Ben je in quarantaine, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Dagbesteding

De continuïteit van zorg blijft leidend als het gaat om zorg en ondersteuning. Na de eerste golf hebben we geconcludeerd dat we niet meer al onze dagbestedingslocaties sluiten.

 • We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en nemen de nodige maatregelen (afschaling) voor de komende periode van 5 weken. We vragen cliënten om kerstvakantie te nemen (eventueel met verlenging) of thuis te werkzaamheden/dagbesteding te verrichten volgens de algemene maatregelen. We proberen dit zo goed mogelijk te faciliteren en te zorgen voor een prettige en zinvolle dag.
 • De afstemming over dagbesteding vindt in de driehoek (cliënt/verwant/persoonlijk begeleider) met eventueel een advies aan de gedragswetenschapper of wijkcoach.
 • Wanneer dagbesteding buiten de woonlocatie echt noodzakelijk is i.v.m. (psychische) problematiekzorgen we voor voldoende opvangcapaciteit.
 • We proberen de dagbesteding buiten de woonlocatie indien mogelijke op zo’n manier te organiseren dat er weinig vervoersbewegingen vermenging is.
 • We stemmen af met de medezeggenschap op locatieniveau.

Deze maatregelen zijn op 15 december besproken met de Centrale Verwantenraad.

>Bekijk de handreiking Dagbesteding van de VGN

Vervoer

We volgen de zorgvervoer protocollen van Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Ambulante begeleiding

 • We kiezen bij ambulante zorg voor een mix van bezoek aan huis en contact via (beeld)bellen.
 • Bij bezoek bij cliënten thuis wordt vooraf gecheckt of de cliënt (en huisgenoten) geen verschijnselen of klachten hebben.
 • In het contact worden de richtlijnen gevolgd rond hygiëne en afstand tot elkaar.

Kinderdagcentra

Onze KDC's zijn open voor kinderen die niet thuis kunnen zijn. We volgen hierin de richtlijnen voor het ZML onderwijs en de VGN.

>Bekijk hier de richtlijn

Handige documenten voor ouders/verzorgers:

Handige website:

https://mantelmama.nl/zorgintensieve-kinderen-en-corona-en-school/

Zorgondersteuning en Behandeling

Aanmeldingen, intakes voor diagnostiek en/ of behandeling gaan door. Diagnostiek en/of behandel trajecten gaan door. Hierbij worden de algemene richtlijnen gevolgd.

Intakes

Intakes voor woonplekken die op korte termijn vrij komen worden ingepland. Intakes voor wonen tbv plaatsing op de wachtlijst zijn uitgesteld en worden ingepland op basis van de termijn van plaatsing.

Bureau Evenementen

Kijk op https://www.aveleijn.nl/evenementen/

Hygiënerichtlijn

Op onze locaties zijn we zeer alert op hygiëne. Het RIVM heeft een specifieke hygiënerichtlijn voor instellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/zorg-volwassenen.

Besmetting op de woonlocatie

Wanneer er een (verdenking van) besmetting bij een bewoner is en hij/zij niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat de bewoner in isolatie op zijn/haar eigen kamer of appartement. Voor de verzorging gelden specifieke instructies en er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en bewoner gebonden materialen. De manager licht u in wanneer er sprake is van (verdenking van) besmetting bij uw verwant. De isolatie wordt opgeheven nadat de bewoner 24 uur klachtenvrij is en de huisarts of de GGD hierover positief adviseert.

Bron- en contact onderzoek langdurige zorg

Bij een besmetting start het bron- en contactonderzoek. Er is een speciale handreiking bron- en contactonderzoek voor de langdurige zorg (groepswonen) opgesteld.

>Bekijk de handreiking

Beschermingsmaatregelen en testen medewerkers

We volgen de richtlijn van de VGN.

>Bekijk hier de richtlijn

Aveleijn Corona Teams
Iedere locatie beschikt over een lokaal coronateam. Daarnaast is er centraal een strategisch corona team (SCT) ingericht.

Contactpersoon
Heeft u vragen met betrekking tot uw verwant of maatregelen op de locatie waar uw verwant verblijft? Neem dan contact op met de contactpersoon van de locatie.

Handige links
Vilans: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-r...
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
GGD Twente: https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/coronavirus
GGD Achterhoek: https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirusUitleg in eenvoudige taal

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen Aveleijn via de digitale nieuwsbrief voor verwanten.
>Aanmelden

Vragen en/of opmerkingen
heeft u vragen of opmerkingen over deze pagina? Mail dan naar communicatie@aveleijn.nl.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.