074-2556600 [javascript protected email address]

Gevolgen lockdown voor Aveleijn


Helaas gaat het niet zo goed met het aantal besmettingen in Nederland. Premier Rutte heeft op 14 december een lockdown afgekondigd. Langs deze weg informeren we u over de gevolgen voor Aveleijn.

Bezoek woonlocaties
In lijn met de landelijke maatregelen mogen bewoners van onze woonlocaties maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Wanneer er een uitbraak is van het coronavirus op de locatie mogen we hiervan afwijken. Voor 24-26 december geldt dat maximaal drie personen per dag op bezoek mogen komen.

Dagbesteding
De continuïteit van zorg blijft leidend als het gaat om zorg en ondersteuning. Na de eerste golf hebben we geconcludeerd dat we niet meer al onze dagbestedingslocaties sluiten.

  • We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en nemen de nodige maatregelen (afschaling) voor de komende periode van 5 weken. We vragen cliënten om kerstvakantie te nemen (eventueel met verlenging) of thuis te werkzaamheden/dagbesteding te verrichten volgens de algemene maatregelen. We proberen dit zo goed mogelijk te faciliteren en te zorgen voor een prettige en zinvolle dag.
  • De afstemming over dagbesteding vindt in de driehoek (cliënt/verwant/persoonlijk begeleider) met eventueel een advies aan de gedragswetenschapper of wijkcoach.
  • Wanneer dagbesteding buiten de woonlocatie echt noodzakelijk is i.v.m. (psychische) problematiekzorgen we voor voldoende opvangcapaciteit.
  • We proberen de dagbesteding buiten de woonlocatie indien mogelijke op zo’n manier te organiseren dat er weinig vervoersbewegingen vermenging is.
  • We stemmen af met de medezeggenschap op locatieniveau.

Deze maatregelen zijn op 15 december besproken met de Centrale Verwantenraad.

Contactberoepen
Landelijk geldt een verbod tot uitoefenen van contactberoepen. Maar (para-)medische beroepen en andere beroepen in de zorg zijn uitgezonderd van dit verbod.

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.