074-2556600 [javascript protected email address]

Binnenplein

Ambulante zorg

Voor wie?

Het Binnenplein is een zorglijn voor mensen met een verstandelijke beperking en middelenproblematiek. Variërende van diagnostiek, begeleiding, behandeling tot nazorg voor cliënten. Ook geven we training en bijscholingen voor medewerkers.


Wat bieden wij?

Het Binnenplein biedt een tijdelijke, aanvullende ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en middelenproblematiek. Zowel binnen de regio Twente als buiten de regio (op aanvraag). De begeleiding en/of behandeling kan op zichzelf staand zijn als zorgaanbod. Vaak wordt er echter gewerkt als aanvullend op het al bestaande zorgaanbod rondom de cliënt. Dan is het Binnenplein begeleidend, behandelend en/of adviserend van aard.

Het Binnenplein werkt nauw samen met instellingen voor verslavingszorg, zoals Tactus verslavingszorg. Daarnaast heeft Het Binnenplein de mogelijkheid om passende diagnostiek uit te voeren. Tot slot kent Het Binnenplein een breed scala aan bijscholingsactiviteiten

Verslavingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt ingewikkeld, daarnaast is het bestaande instrumentarium van wet- en regelgeving moeilijk op te lossen en beheersbaar te maken. Als deze cliënten eenmaal in de reguliere verstandelijk gehandicaptensector binnenkomen of al geruime tijd wonen, is men binnen deze sector niet altijd even goed op de hoogte van de specifieke problematiek van deze cliënten. Het “gewoon” stoppen met gebruik, als er sprake is van middelenafhankelijkheid, lukt vrijwel niet. Extra hulp en ondersteuning blijkt dan noodzakelijk.

Bijzonderheden

Het Binnenplein onderscheidt zich door de extra inzet van deskundig personeel (ambulant begeleiders) ter plaatse, zodat kan worden begonnen met aanvullende ambulante dienstverlening binnen de al bestaande woonsituatie van de gebruikende cliënt.

 • Psycho-educatie bij de cliënt
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten
 • Diagnostiek (o.a. naar functie van het middelengebruik; copingsmechanismen en sociale aanpassing, maar bijvoorbeeld ook
  intelligentieonderzoek)
 • Het motiveren van de cliënt tot toetreding van (verslavings)zorg, reguliere zorg of andere vormen van hulpverlening door middel van
  aangepaste, oplossingsgerichte -, motiverende gespreksvoering en bemoeizorg
 • Begeleiding en/of behandeling middels een behandelingsplan
 • Het aanbieden van een op de doelgroep aangepaste methodieken zoals: Minder Drank of Drugs, Mindfulness, Sterker dan de Kick, CGT-
  Plus.
 • Het opstellen van een signaleringsplan & preventieplan ter voorkoming van terugval
 • Coördineren van ondersteuning, zoals het bemiddelen naar wonen, werk of schuldsanering, waarbij medewerkers optreden als
  casemanagers. (externe cliënten)

Inzet bij begeleidingsteam en/of het systeem:

 • Psycho-educatie bij begeleidingsteam en/of het systeem
 • Klinische lessen omtrent kennis van middelen en middelenproblematiek
 • Trainingen omtrent omgaan met middelenproblematiek & gesprekstechnieken
 • Ondersteuning en advisering van begeleiders en/of het systeem

Foto's

Algemene informatie

 • Adres Grotestraat 260
 • Postcode 7622 GW
 • Plaats Borne
 • Manager Saskia Ermers
 • Telefoon 074-2556600

Wil je meer weten over deze locatie, neem contact op met Cliëntadvies:

Aanmelden
Meld je aan bij Aveleijn

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.