Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Binnenplein

Ambulante zorg

Voor wie

Het Binnenplein is een zorglijn voor mensen met een verstandelijke beperking en middelenproblematiek. Variërende van diagnostiek, begeleiding, behandeling tot nazorg voor cliënten. Ook geven we training en bijscholingen voor medewerkers op het gebied van middelenproblematiek bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking.


Bijzonderheden

Aanmelding bij Het Binnenplein geschiedt door de verwijzer, dat is meestal de betrokken orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werker, casemanager of zorgconsulent. Wanneer er een geldige indicatie of overeenkomst is kan de feitelijke intake van start gaan. De intaker (in veel gevallen is dat de begeleider & gedragswetenschapper) neemt contact op met de verwijzer en/of de cliënt, waarbij de hulpvraag wordt besproken en maakt vervolgens afspraken over de verdere procedure.
Inzet bij individuele cliënten is mogelijk met een indicatie vanuit de WMO (vanaf OZB2), WLZ, of CIMOT. Inzet op het gebied van coaching, advisering en trainingen is intern mogelijk vanuit het BAC.
Daarnaast kan voor externen de begeleiding/behandeling/coaching via een offerte worden verrekend of een indicatie via justitie voor justitiabelen worden aangevraagd.Wat bieden wij

Wij zijn in,- en extern inzetbaar voor een breed scala aan ondersteuning. Dit houd in:

Het specialistisch begeleiden en/of behandelen van mensen met middelengebruik, misbruik of verslaving, middels een stepped-care model. (Tijdelijke, aanvullende ambulante begeleiding en behandeling)

 • Preventie: bijvoorbeeld Psycho-educatie bij de cliënt, voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten
 • Diagnostiek (o.a. naar functie van het middelengebruik; coping mechanismen en sociale aanpassing, maar bijvoorbeeld ook intelligentieonderzoek
 • Individuele specialistische begeleiding van cliënt: o.a. door middel van aangepaste, oplossingsgerichte -, motiverende gespreksvoering en bemoeizorg
 • Specialistische begeleiding en/of behandeling middels een behandelplan
 • Het aanbieden van een op de doelgroep aangepaste methodieken zoals: Minder Drank of Drugs, Mindfulness, Sterker dan de Kick, CGT+
 • Het opstellen van een signaleringsplan & preventieplan ter voorkoming van terugval
 • Coördineren van ondersteuning, zoals het bemiddelen naar wonen, werk of schuldsanering, waarbij medewerkers optreden als casemanagers. (externe cliënten)

Het bieden van maatwerk in:

 • Consultatie, advisering en coaching aan begeleiders op het gebied van middelengebruik en/of verslavingsproblematiek ten behoeve van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zowel binnen Aveleijn als bij externe ketenpartners
 • Algemene en verdiepingscursussen voor teams gericht op LVB en middelengebruik (leerwijzer)
  Uitgangspunt is het creëren van een stabiel pedagogisch basisklimaat waarin de kennis en kunde aanwezig is om deze problematiek adequaat te kunnen begeleiden en een goede basis te creëren waarin behandeling effectief ingezet kan worden
 • Het Binnenplein is vertegenwoordigd in de kenniskring verslaving

Een krachtige samenwerkingspartner voor collega instellingen om kennis en kunde te bundelen of daar waar nodig te vergroten

 • Samenwerking in de keten zorg t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking en middelengebruik en/of verslavingsproblematiek.
 • Expertise uitdragen bij regionale en landelijke initiatieven ( o.a. werkgroepen, congressen, symposia etc.).
 • Aanbod voor onafhankelijke consultatie en advisering voor gemeentes.

Een belangrijk onderdeel van het proces is gelegen in de transfer naar het dagelijks leven. Daarom zal tijdens de begeleiding en behandeling regelmatig overleg plaatsvinden tussen de cliënt, de begeleider/andere betrokkenen en het thuis en/of begeleidingsmilieu, met inachtneming van de regels van de privacy. De begeleiding/behandeling wordt na onderling overleg afgesloten wanneer de doelstelling behaald is, de cliënt stabiel is, naar een vervolgvoorziening geplaatst kan worden of wanneer er geen significante vooruitgang meer te verwachten is. In sommige gevallen zullen het beperken van de gezondheidsschade en het reduceren van overlast de belangrijkste uitgangspunten zijn.

De duur en frequentie van de begeleiding en/of behandeling en/of coaching is sterk afhankelijk van de problematiek en hulpvraag. Dit kan bij begeleiding en behandeling variëren van enkele maanden tot meer dan twee jaar, waarbij de zorgvraag en de bijbehorende indicatie leidend is.