074-2556600 [javascript protected email address]

Een formele klacht

Wat is een formele klacht?

Een klacht die bij de Raad van Bestuur wordt ingediend, heet een formele klacht.

Hoe werkt een formele klacht?

 • Dit moet per post of e-mail. Of vul het klachtenformulier in op de website.
 • Is er nog niet geprobeerd een oplossing te vinden? Dan zal de klachtenfunctionaris eerst vragen of zij kan helpen.
 • Heeft dit niet geholpen? Dan stuurt de klachtenfunctionaris de klacht door naar de RvB.
 • Aveleijn vraagt dan de Regionale Klachtencommissie om advies.
 • Bij de Regionale Klachtencommissie mag je vertellen over je klacht. Ook de persoon over wie de klacht gaat mag komen vertellen wat hij vindt.
 • Je mag iemand meenemen die je helpt.
Waar moet ik op letten?
 • Heeft de klacht niet te maken met Aveleijn? Of met iemand die niet bij Aveleijn werkt?
 • Heb je geen naam onder je klacht gezet?
 • Ben je het er niet mee eens dat iemand een klacht heeft ingediend voor jou?
 • Heb je jouw klacht al laten weten aan de klachtenfunctionaris?
 • Is deze klacht al eerder behandeld? En is er aan je klacht niets veranderd?
 • Is het al meer dan 5 jaar geleden waar je over klaagt?

Misschien geldt 1 van deze punten voor jouw klacht.
Dan wordt de klacht niet behandeld door de Raad van Bestuur.
Je krijgt dan een brief waar dit in staat.

Wat gebeurt er met de klacht?

Je hebt je klacht opgestuurd. Aveleijn zal je dan binnen 6 weken een brief sturen.
Hierin staat:

 • Wat de Regionale Klachtencommissie van je klacht vindt;
 • Of Aveleijn besloten heeft dat zij hetzelfde vinden als de Regionale Klachtencommissie;
 • Wat Aveleijn gaat veranderen.

Het kan zijn dat het 10 weken duurt voor je klacht behandeld is.
Er was meer tijd nodig om alles goed te bekijken. Aveleijn laat dit aan jou weten.
Soms is er nog langer nodig dan 10 weken.
Dan vertelt Aveleijn je hoe het gaat met je klacht.

Verslag

Aveleijn schrijft een verslag over je klacht. Hierin staat:

 • Alle informatie die je hebt opgestuurd over je klacht;
 • Het advies van de Regionale Klachtencommissie;
 • Wat Aveleijn ervan vindt en ermee doet.

Dit verslag krijg jij. Ook de persoon over wie je klaagt krijgt het verslag.
De Raad van Bestuur schrijft binnen een maand een brief.
Hierin staat wat Aveleijn heeft veranderd.
Aveleijn zal je dit vertellen.

De Geschillencommissie

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ingegaan op 1 januari 2016, en gaat over klachten die te maken hebben met beslissingen en bejegening van een zorgverlener in het kader van de zorgverlening.

Deze wet verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben.
Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich per 1 januari 2017 aansluiten bij een externe onafhankelijke en door de minister erkende geschilleninstantie.

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft samen met Ieder(In) LSR voor haar leden de Geschillencommissie gehandicaptenzorg opgericht.
Aveleijn is met ingang van 1 januari 2017 ook bij deze geschillencommissie aangesloten, waarmee Aveleijn voldoet aan haar wettelijke verplichting.

De Geschillencommissie gehandicaptenzorg bestaat uit drie leden; een voorzitter en twee leden. De voorzitter heeft de hoedanigheid van meester in de rechten.

De Geschillencommissie gehandicaptenzorg is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. Een uitspraak van deze commissie is bindend. Dit betekent dat beide partijen zich eraan moeten houden.

Als u het geschil aan de Geschillencommissie gehandicaptenzorg wilt voorleggen, moet u altijd - zo snel mogelijk - eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen.
Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie gehandicaptenzorg.

De personen die toegang hebben tot de Geschillencommissie Gehandicapten zorg zijn cliënten, vertegenwoordigers van cliënten, en nabestaanden van cliënten.

Aanmelden
Meld je aan bij Aveleijn

Cliëntadvies

We helpen en informeren je graag!
Contact en aanmelden

Cookie-instellingen

Aveleijn maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. 

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.